Kontakt

IMS Frigo d.o.o.
Tel/fax +381(031)715–643
064/640-13-63
064/640-13-64
Lokacija: Tatojevica br 4.
31210 Požega, Srbija.

Kontakt